• The Beloved Earth
  • Earth Environment
  • Daily Necessities
  • About Food
  • Essence of Plants
  • Universal Lifestyle
 > 

Operation Staff

Operation Staff

「I Love The Earth」 is operated by volunteer staff.

Volunteer staff(universe deposit staff)

Hitomi Matsushita

Tetsushi Maruoka

Hiroko Kariya

Maasa Okubo

Takuo Yamamoto

Masayuki Gotou

Setsuko Kaneko

Keizi Nisimura

Takuhiro Saiki

Yusaku Fukuyama

Naoki Yanagihara

Yoshikazu Matsuo

Naomi Serita

Junichi Kamiyama

Miho Sano

Yasuhiro Funakoshi

Kenichi Satoh

Yukie Kikuchi

Chie Matsuura

Hiroyuki Kumagai

Kumi Suzuki

Satomi Taho

Naoko Ishida

Ai Ittougi

Megumi Suehiro

Yukari Nagamti

Emiko Takahashi

Kimiko Iwai

Risa Okamoto

 

Illustration

Hiroko Kariya ©Hiroko Kariya

  • Back to Top